منو
برترین تکست آهنگ های روز

برای دانلود آهنگ اسماعیل امیری - شاهزاده

یا پخش آنلاین موزیک اسماعیل امیری - شاهزاده میتوانید از لینک زیر استفاده کنید.

لینک های دانلود آهنگ اسماعیل امیری - شاهزاده
برترین متن آهنگ های ماه

تکست - متن آهنگ

گل ایلم شاهزاده
یارِ اصیلم شاهزاده
منِ چارلنگ و هفت لنگ یار
سوزه چویلم شاهزاده
شاه دووَر هفت و چاری
شاهزاده ی بختیاری
تو غزال دشتی تو
شاه دوور منگشتی تو
منِ وُرد احساسم
چی آهوی کوه ایگشتی تو
شاه دوور ....
شاهزاده ی ....
دوور هفت و چاری
آی چه اصیل و بَوداری
من کوه زرد جونم
بَهزَه اَلوس و سیساری
شاه دوور ...
شاهزاده ی ...
کل خونگ ایلم تو
تش تنگ و خرونگ ایلم تو
من فصل تهنایی
هُم بونگ و درونگ ایلم تو
شاه دوور....
شاهزاده ی ...