منو

برای دانلود آهنگ حسین فرهتی - شکسته دل یا پخش آنلاین موزیک حسین فرهتی - شکسته دل میتوانید از لینک زیر استفاده کنید.

لینک های دانلود آهنگ حسین فرهتی - شکسته دل
ساقیا می بده ساقیا می بده ساقیا می بده ساقیا می بده
منم آن شکسته دل که ذورقم نشسته برگه سهم من از زندگی جز رنج و غم نبوده حاصل
چرا خدا دنیا نشد یک دم به کامم رنگ سیاهم رنگ غم گرفته نامم
چرا خدا دنیا نشد یک دم به کامم رنگ سیاهم رنگ غم گرفته نامم