منو

برای دانلود آهنگ سعید علیپوریان - تره بیمیرم یا پخش آنلاین موزیک سعید علیپوریان - تره بیمیرم میتوانید از لینک زیر استفاده کنید.

لینک های دانلود آهنگ سعید علیپوریان - تره بیمیرم
کوجی کوره کوره شی
سفیده کوره کوره شی
کوجی کوره کوره شی
خوشگیله کوره کوره شی

من تی دونبال آیمه تا آخر دونیا بدان
من تِره میرم بدان همیشه تا ابد بمان

تی نازه دوس دارم کی فقط می شینه
تی اطوارانه دوس دارم به دیل نیشینه
تی سرخه شاله سر بوکون من تی اسیرم
سُرخه لبانه وا بوکون من تِره بیمیرم
تِره دوس دارم اوتو که ماهی آبه دوس داره
تِره دوس دادم اوتو دیوانه خوابه دوس داره
شیرینه جانه میرم فرهاد بی صدایمه
تِره لیلی ماناسان مجنونه با وفایمه

تی نازه دوس دارم کی فقط می شینه
تی اطوارانه دوس دارم به دیل نیشینه
تی سرخه شاله سر بوکون من تی اسیرم
سُرخه لبانه وا بوکون من تِره بیمیرم