منو

برای دانلود آهنگ عباس دوستان - تصویر یا پخش آنلاین موزیک عباس دوستان - تصویر میتوانید از لینک زیر استفاده کنید.

لینک های دانلود آهنگ عباس دوستان - تصویر
باشه برو حرفى نمونده
تکراریه این اتفاقا
وقتى که مى بندى چشاتو
خاموش مى شن این چراغا

باشه برو چیزى نمى گم
این خونه خالى باشه بهتر
وقتى حقیقت تلخه انقد
عشقت خیالى باشه بهتر

من که ازت چیزى نخواستم
تو رفتنو آغاز کردى
یادت نره اول تو بودى
این پرده ها رو باز کردى

انقد مى گى تا باورم شه
من قابل باور نبودم
دیوونه گى هامون تمومه
من از تو عاقل تر نبودم

باشه برو حرفى نمونده
اخمات بسته دست و پامو
عطر موهات و جا نذارى
بردار از عکست نگامو

ماتم رو تصویر قشنگت
چى شد که این شد حال و روزم
قیچى زدم عکساتو اما
رو شونه مه دستت هنوزم